Välkommen till Galleri Weiny!

Weiny, den lilla kvinnan från det stora trolska Jämtland, som med glimten i ögat och med stor skaparenergi lyckas sammanbinda sagan med det verkliga livet.
Detta resulterar i fantasieggande och poesifyllda måleriska berättelser, så glädjerikt laddade i både innehåll och färg, att betraktaren inom kort finner sig fångad av Weinys bildspråk, och associerar till egna, kanske sedan länge gömda händelser och kära minnen. Just detta att lockas plocka fram pärlor ur det undermedvetna hör till det man får som en extra behållning vid ett besök bland Weinys tavlor.

Welcome to Galleri Weiny!

Weiny, that diminutive woman from the great, enchanting province of Jämtland; she, who, with a twinkle in her eyes and an immense creative energy, succeeds in blending imagination and real life.
Born of this union are beguiling paintings that pique the imagination, stories filled with poetry and joyfully charged with content and color, tales whose pictorial language inexorably draws the beholder into Weiny’s world perhaps to waken remembrances of long forgotten happenings and cherished memories. The very fact that one is induced to discover pearls in one’s subconscious is among that little extra received when visiting with Weiny’s pictures.

Olja/Akryl

Originals

Grafiska Blad

Giclée Fine Art

Biografi

av Mai Ottoson

Bakgrund

Hennes kreativa uttryck inleddes tidigt med sång och musik. Redan under de första skolåren underhöll hon klasskamraterna med dragspel och sång. Senare blev det framträdanden inför större publik och turnéer med orkester runt om i landet. Under 70-talet tog Weiny beslutet att lägga sångkarriären på hyllan och koncentrera sig på en annan konstnärlig nisch – målning. Porträttmålning blev under några år det som dominerade hennes produktion. Barnporträtt såväl som vuxenstudier. Beställningar kom från personer av alla kategorier. Ett av de bästa porträtten föreställde Sveriges nya mediafavorit, den unga drottningen Silvia.

Utveckling

Parallellt med porträtten började Weiny måla färgrika landskap och naturmotiv. Allt på sitt eget personliga sätt. Mjuka färger i expressionistisk stil. Weiny strävar ständigt mot förnyelse och utveckling. Ett bevis för detta är när hennes tavlor blev tredimensionella. Weiny hade lagt till en ny teknik i sitt konstnärliga uttryck och byggt ut sina verk med keramiska effekter. Innovativt och gränsöverskridande. Landskapen och naturmotiven började befolkas av mjukt formade individer. Vanliga människor med rofyllda eller sökande drag. Vardagsbetraktelser från hem med familjerelaterade skeenden. Humoristiska och samhällskritiska motiv. På senare år har Weinys konst utvecklats mot det drömlika och psykologiska. Verken utstrålar inre frid och visionär fantasi. Tekniken påminner om konstnärerna Chagall och Monet. Färgskalan är flödande rik och samtidigt balanserad.

Fakta

Född 1947 i Jämtland, norra Sverige. Elev hos österrikiske konstnären Michael Schrammel. Egna studier i Sverige och Frankrike. Har haft ett drygt 40-tal utställningar i Sverige samt i Finland, Norge och Frankrike. Weiny Granqvist är representerad i konstlexikon “svenska konstnärer”.

Pågående utställning

På Handelsbanken i Salem söder om Stockholm hänger en permanent utställning som går att besöka.

Separatutställningar

2009 Bankhälsan, Stockholm
2007 Stockholm
2007 Svenska Mässan Göteborg (Gothemburg Art Fair)
2007 Östersund
2004 Göteborg
2004 Stockholm
2003 Stockholm
2002 Helsingfors, Finland
2001 Mougins-le-Haut, Frankrike
2001 Stockholm
2000 Vance Frankrike
1999 Stockholm
1998 Helsingfors
1998 Stockholm
1997 Stockholm
1997 Stockholm
1996 Stockholm
1996 Stockholm
1993 Stockholm
1992 Östersund
1991 Huddinge
1991 Umeå
1990 Östersund
1988 Eskilstuna
1987 Stockholm
1986 Östersund
1985 Stockholm
1984 Stockholm
1983 Stockholm
1982 Stockholm
1982 Östersund
1980 Östersund

Biography

by Mai Ottoson

Background

Song and music were her first creative expressions, revealed as early as in elementary school when she entertained her classmates with song and accordion recitals. Larger audiences followed and eventually country-wide tours with an orchestra.
During the 70s, Weiny put her vocal career aside and concentrated instead on another artistic form, namely painting. Portraits came to dominate her production the first years. The subjects were both children and adults with commissions from a wide audience. One of her best portraits was of Sweden’s new media favorite, the young Queen Silvia.

Development

While doing the portraits, Weiny began painting colorful landscapes and nature scenes.
The manner was all her own using mellow, velvety colors presented expressionistically.
That she constantly seeks renewal and development can be seen in that her canvasses began to gain a three-dimensionality. She had added a new technique to her palette by creating ceramic effects – truly innovative and pioneering!
Over time her landscapes and nature scenes became populated by softly shaped individuals – ordinary persons blessed with peaceful or inquiring traits. Placed in homes, these are everyday observations of family related events, at once humoristic and critical of society. Recently her art has moved towards the dreamlike and the psychological.
The works exude an inner peace and a visionary imagination. The technique is reminiscent of Chagall and Monet with an abundantly rich, yet consistently balanced color range.

Facts

Weiny was born in Jämtland Province in northern Sweden. She has studied with the Austrian artist Michael Schrammel and on her own in Sweden and France. She has over 40 exhibitions under her
belt in Sweden, Finland, Norway and France.Weiny Granqvist is represented in the swedish art dictionary “Svenska konstnärer”.

Exhibition in progress

An exhibition is in progress at the office of Handelsbanken, in Salem South of Stockholm that is possible to visit.

Separate exebitions

2009 Bankhälsan, Stockholm
2007 Stockholm
2007 Svenska Mässan Göteborg (Gothemburg Art Fair)
2007 Östersund
2004 Göteborg
2004 Stockholm
2003 Stockholm
2002 Helsingfors, Finland
2001 Mougins-le-Haut, Frankrike
2001 Stockholm
2000 Vance Frankrike
1999 Stockholm
1998 Helsingfors
1998 Stockholm
1997 Stockholm
1997 Stockholm
1996 Stockholm
1996 Stockholm
1993 Stockholm
1992 Östersund
1991 Huddinge
1991 Umeå
1990 Östersund
1988 Eskilstuna
1987 Stockholm
1986 Östersund
1985 Stockholm
1984 Stockholm
1983 Stockholm
1982 Stockholm
1982 Östersund
1980 Östersund

Kontakt

Är du intresserad av att köpa, eller vill ha information om mått eller priser, kan du kontaka mig på mobil: 070-660 44 11, eller sända en e-mail till weiny@telia.com

Jag håller till på min ateljé söder om Stockholm, och önskar du besöka mig där, så ring gärna och avtala tid i förväg.

Contact

If you are interessed in bying, or if you want to know sizes or prices, you can call me on my mobile: (+46)70-660 44 11, or send me an e-mail at weiny@telia.com

If you are interessed in visiting me in my atelier in the south of Stockholm, please give me a call to make an appointment.